Tilbake til startsiden

Johannebånn (Søthøla, Søtholet)

 

Johannebånn, også kalt Søthøla og Søtholet, er en kølabonn som ligger vest for Triungsvann. Navnet kan komme av at hun som bar vann til kullmila, het Johanne. Det var ofte en kvinne som hadde denne jobben, og hun ble kalt vassmærr.

Historien nedenfor fortelles om dette stedet:
"Milebrennera hadde bare en åpen barskut døm hvilte og sov i, og en vinterdag med snø og kulde vart vass-mærra gjennomblaut a vass-søl og snø, så om kvelden da dom sku roa si, holt'a på å fryse ihæl. Nå må det sies som sant er, at det var fysst i 1890-åra at kvinnfolka bynte med bukse under stakken, så sånt no hadde itte denne "mærra" heller. Men kara måtte rive a' a stakken med makt og henge'n bort te stokkelden fremføre skuten tel tørk, og så la dom jenta mellom si te oppvarming og tørk. Dom redde livet te jenta på den måten. Sea har det hett Søthøla der."

 
Kilde:

Christensen. Trygve. (1996). Natur og kulturminner i Bærumsmarka. Eget forlag

 

Se også detaljkart

Johannebånn 2023. Sett fra syd.
Til høyre ser vi et bilde av jorda som er kullholdig (karbonholdig).

Foto: Knut Erik Skarning