Tilbake til startsiden

Solveg

 

Adressen er Ankerveien 276. (Gårdsnr. 31, Bruksnr. 15)

Solveg var en husmannsplass under Fossum.

Navnet kan bety at plassen lå i en solrik helling, en solvegg.

Husene ble etter hvert så dårlige at de måtte rives. Plassen ble bygget opp igjen helt inntil Ankerveien.

Hans Nordby fra Øvre Nordby flyttet til Solveg da Øvre Nordby ble revet.

Solveg hadde ved jordbrukstellingen i 1939 50 dekar (mål) dyrket jord, 2 hester og 6 storfe.

Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

SEFRAK-registeret

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

Solveg 2019. Våningshuset vi ser lengst bak er fra siste del av 1800-tallet.
Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Solveg 2019. Sett fra nordøst. Bolighuset til høyre er fra slutten av 1800-tallet. De andre husene er nyere. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart