Tilbake til startsiden

Søndre Saga (Saga II)

 

Adressen er Ruglandsveien 169. (Gårdsnr. 33, Bruksnr. 428)

Søndre Saga, også kalt Saga II, var en husmannsplass under Grini gård. Adressen er Ruglandsveien 169.

Husene ble delvis bygget av teglstein fra Grini teglverk. Se nederste bilde.

Plassen er nevnt i dokumenter fra 1771. Etter andre verdenskrig (1940−1945) ble plassen solgt til eieren. Jordveien kom etter hvert inn under Fossum Jordbruk, eid av Løvenskioldfamilien.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet

 
Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lysakervassdragets venner

SEFRAK-registeret

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

Søndre Saga 2019. Sett fra sydvest. Vi ser våningshuset til høyre. Våningshuset er det opprinnelige våningshuset. Litt lengre nord, til venstre, ligger et avlangt hus som er den opprinnelige drengestua. Begge hus er fra midten av 1800-tallet.
Foto: Knut Erik Skarning
Søndre saga 2019. Sett fra vest. Dette huset var opprinnelig drengestua.
Foto: Knut Erik Skarning