Tilbake til startsiden

Nordre Saga (Saga I)

 

Nordre Saga, også kalt Saga I, var en husmannsplass under Grini gård. Adressen er
Møllebakken 9.

Husene ble delvis bygget av teglstein fra Grini teglverk.

Plassen er nevnt i dokumenter fra 1771. Etter andre verdenskrig (1940 - 1945) ble plassen solgt til eieren. Jordveien kom etter hvert inn under Fossum Jordbruk.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

 
Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lysakervassdragets venner

SEFRAK-registeret

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)


 

Nordre saga 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Nordre saga 2019. Sett fra vest. Vi ser bolighuset til høyre. Uthuset vi ser til venstre er bygget av materialer fra den gamle driftsbygningen, som lå et annet sted på tomten. Foto: Knut Erik Skarning