Tilbake til startsiden

Østernvannbakken

 

Trygve Christensen skriver i boka Bærumsmarka: "Da Østernvannbakken var i bruk på
1920- og 1930-tallet, var vannstanden i Østernvann 5-6 meter lavere enn i dag. Den gang ble det kjempet om Østernvannspokalen blant de yngste hopperne i Fossum Idrettsforening. Den første pokalen ble oppsatt av doktor Raabe i 1926, og vunnet av 12 år gamle Rolf Vangbo til odel og eie i 1938.
De lengste hoppene, på rundt 25 meter, sto de eldre Vangbobrødrene Arne og Sverre for, begge med hopp ut på isen. Belastningen ble stor, både på bein og skiutstyr."


Kilde:

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag

 

Se også detaljkart
Østernvannbakken lå i den bratte åssiden til høyre på bildet. Vannstanden var da mye lavere enn i dag. Bildet er tatt i 2023. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning