Tilbake til startsiden

Øvre Osbakken, Nedre Osbakken og Oset (Osbakken)

 

Osbakken var opprinnelig et bruk under Fossum. I 1578 ble betegnelsene Os og Osjordet (Ous og Ousjordet) benyttet.

Senere lå, ifølge Bærumskart, husmannsplassene Øvre Osbakken (Fossumveien 91 A, B og C), Nedre Osbakken (Fossumveien 85 og 87) og Oset (Fossumveien 93) her.
(Alle: Gårdsnr. 31, Bruksnr. 12)

Tidlig på 1900-tallet var det boliger for arbeidere ved Fossum sag på disse plassene.

I 2019 var plassene eid av Løvenskiod−Vækerø.


Kilder:

Espeland, Gard. (2002). Neste stopp Eiksmarka. Eiksmarka vel 1950 - 2000. Vellet

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki

SEFRAK-registeret

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)


 

Se også detaljkart
Øvre Osbakken 2019. Sett fra sydøst. Vi ser en avlang bygning som var arbeiderbolig for Fossum sag. Huset er fra siste del av 1700-tallet. De to små husene lengre vest (til venstre) er nyere og var bryggerhus og uthus. Foto: Knut Erik Skarning
Nedre Osbakken 2008. Sett fra syd. Vi ser to bolighus som opprinnelig var arbeider- boliger for Fossum sag. Husene er fra første del av 1900-tallet. Kilde: Bærum bibliotek
Oset 2008. Vi ser våningshuset fra 1924. Sett fra nordvest. Kilde: Bærum bibliotek
Nedre Osbakken 2019. Sett fra øst. Husene til høyre var uthus for arbeiderboligene.
Foto: Knut Erik Skarning
Til venstre ser vi Nedre Osbakken med Øvre Osbakken bak. Sett fra syd. Bildet er trolig fra 1938. Foto: Fritz Holland, Oslo Museum
Øvre Osbakken 1906. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek