Her, ved Ankerveien mellom gårdene Nordli og Nordby, ble Grinifangene Åge Hedenstad
(født 1921) og Kjell Segelcke Koren (født 1924) skutt av tyskerne 5. juli 1944. Syv av kameratene deres ble skutt på Trandum dagen før. De ni var medlemmer av en kristen milorggruppe som holdt til i nærheten av Hokksund.

Etter krigen ble det reist et minnesmerke for å markere denne hendelsen. Stedet kalles Nedre rettersted.


Kilder:

Skiforeningen

De norske ofrene fra andre verdenskrig

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Frøysaa Moe, Liv og Skage Andersen, Einar (red). (2017). Kulturminner i Bærumsmarka. Bærum turlag

Se også Detaljkart
Nedre rettersted 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Nedre rettersted 2019. Nærbilde av minnestenen. Foto: Knut Erik Skarning

Nedre rettersted

Tilbake til startsiden