Tilbake til startsiden

Nordli

 

Nordli er et gårdsbruk som ble utskilt fra Hosle i 1862. Adressen er Griniveien 255.

I 1939 ble gården oppført med 71 dekar (mål) dyrket jord, 42 dekar skog og 2 dekar "annet",
1 hest, 8 storfe og 15 kaniner.

Under andre verdenskrig (1940 - 1945) ble Nordli rekvirert av tyskerne på Grini fangeleir. Tyskerne og de mange fangene trengte mye mat. Grinifangene bygget vei mellom fangeleiren og Nordli, med bro over Østernbekken, samt to store siloer på gården.

Ca. 30 dekar jord på østsiden av Griniveien og skogen på gården ble senere utparsellert til boligtomter.


For å se informasjon om hvilke arealer gården i dag eier, gårdsbygninger, gårds- og bruksnummer m.m., kan man klikke på denne lenken: norgeskart.no. Skriv gårdsnavnet i søkefeltet, og klikk på det riktige gårdsnavnet som dukker opp. Velg deretter
"SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Nå blir gårdens areal farget. Klikk også på "VIS MER INFORMASJON". Har man først norgeskartet oppe, kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.

 
Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki

Markadatabasen

SEFRAK-registeret

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Budstikka 13. juni 2014

 

Se også Detaljkart
Nordli 1979. Sett fra øst. Vi ser våningshuset til venstre. Stabburet er fra slutten av 1800-tallet. Kilde: Bærum bibliotek
Nordli 2019. Sett fra sydøst. Bolighuset vi ser til venstre når vi går inn mot gården, er det opprinnelige våningshuset fra midt på 1800-tallet. Til høyre ser vi den opprinnelige driftsbygningen, sammenbygget med stall, fra siste del av 1800-tallet.
Foto: Knut Erik Skarning
Nordli 1960. Vi ser Ila landsfengsel i bakgrunnen. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Nordli 1976. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek