Tilbake til startsiden

Moltemyra torvuttak

 

Moltemyra, også kalt Hagamyra, er en myr sydvest for Østernvann. Her ble det tatt ut torv.

Torv ble benyttet til strø i fjøs, i stall og i dobøtter. Dessuten ble torv brukt som brensel.

Torvuttaket, eller torvstikkingen, foregikk mest om våren, med tørking utover sommeren. Høststikking, med frysetørring om vinteren, forekom også.

Det skal finnes rester etter torvuttak og torvbuer på myra.

Det står mer om hvordan man tok ut torv, og hvordan torven ble behandlet, under Semsmåsan.


Kilder:

Christensen. Trygve. (1996). Natur og kulturminner i Bærumsmarka. Eget forlag

Bærum bibliotek