Løvenskioldbanen

 

Løvenskioldbanen har adresse Dælimosen 50.
Skytebanen har baner for rifle, pistol, leirdue og viltmål - alle de fire skytegrenene som er organisert gjennom Norges Skytterforbund, som nå eier banen.

Arealet der banene er anlagt, ble gitt som gave til Skytterforbundet av godseier Carl Otto Løvenskiold i 1951. Det er reist en bauta med relieff av godseieren ved parkeringsplassen. Ved en eventuell nedleggelse av banen vil området gå tilbake til Løvenskiold.

Da banen ble åpnet besto den av 6 skiver på 600 m, 60 skiver på 300 m, 20 skiver på 100 m, 60 skiver på 50 m med overbyggede standplasser, 2 hjortebaner, 2 internasjonale leirduebaner, 1 skeetbane (spesialbane for leirdueskyting) og 60 skiver på pistolbanen.

Løvenskioldbanen er Norges mest brukte skytebane, med trening og konkurranser hele året. Flere store mesterskap har vært arrangert på banen, deriblant VM i 1952, EM i 1963 og 1983 og landsskytterstevnet 1964, 1970 og 1980.

Løvenskioldbanens hjemmeside kan man se hvilke tilbud av skytebaner som finnes i dag.

På grunn av støy har det de senere årene stått strid om fortsatt skyting på banen. Det har i senere tid også vært påvist forurensning av bly i området. Fylkesmannens miljøavdeling er nå (2019) i ferd med å gjennomgå planer for opprydding.

 
Kilder:

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag

Lokalhistoriewiki

Leirduebanen

Løvenskioldbanen (FB)

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag

SEFRAK-registeret

 

Skytterkollen med en del av skytebanene bak. Bildet er tatt i 1952, kort tid etter baneområdet ble anlagt. Sett fra vest. Kilde: Bærum bibliotek
En av banene er for viltjegere. Bildet er tatt 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Her er rekordene. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Tomten der banen er anlagt, ble gitt som gave til Skytterforbundet av godseier Carl Otto Løvenskiold. Han har fått en minnestøtte. Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden
Skytterkollen og en del av skytebanene 1964. Sett fra vest.
Kilde: Bærum bibliotek
Løvenskioldbanen 2019. Sett fra syd. Kilde: kart.1881