Løvenskioldbanen

 

Adressen er Dælimosen 57 og 59. (Gårdsnr. 32, Bruksnr. 50)
Løvenskioldbanen har baner for rifle, pistol, leirdue og viltmål - alle de fire skytegrenene som er organisert gjennom Norges Skytterforbund. Norges Skytterforbund eier banen.

Arealet der banene er anlagt, ble gitt som gave til Skytterforbundet av godseier Carl Otto Løvenskiold i 1951. Det er reist en bauta med relieff av godseieren ved parkeringsplassen. Ved en eventuell nedleggelse av banen vil området gå tilbake til Løvenskiold.

Da banen ble åpnet, besto den av 6 skiver på 600 meter, 60 skiver på 300 meter, 20 skiver på 100 meter, 60 skiver på 50 meter (med overbyggede standplasser), 2 hjortebaner,
2 internasjonale leirduebaner, 1 skeetbane (spesialbane for leirdueskyting) og 60 skiver på pistolbanen.

Løvenskioldbanen er Norges mest brukte skytebane, med trening og konkurranser hele året. Flere store mesterskap har vært arrangert på banen, deriblant VM i 1952, EM i 1963 og 1983 og landsskytterstevnet 1964, 1970 og 1980.

Løvenskioldbanens hjemmeside kan man se hvilke tilbud av skytebaner som finnes i dag.

På grunn av støy og påvisning av blyforurensning i området har det stått strid om det fortsatt skal være skyting på banen. Er planlagte tiltak tilstrekkelige? Hvem skal betale for opprydding?
I 2020 startet Asplan Viak på oppdrag fra Norsk skytterforbund (NSF) en kartlegging av forurensningen. Etter kartleggingen ble det i mai 2020 etablert to rensedammer som skal ivareta avrenning fra Løvenskioldbanen. Ved hjelp av avskjærende grøfter blir nå avrenning ledet til rensedammene.
NSF har også engasjert Asplan Viak til å utarbeide en tiltaksplan for opprydding i Dælimosen (myra øst for banen). Denne planen vil være ferdig i løpet av høsten 2023.
På Løvenskioldbanen er det det gjort forsøk med forskjellige typer kulefang for å finne løsninger som samler opp bly. På haglebanene har det vært forbud mot blyammunisjon siden 2002.

 
Kilder:

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag

Lokalhistoriewiki

Leirduebanen

Løvenskioldbanen (FB)

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag

SEFRAK-registeret

Budstikka 12, august 2023

Budstikka 16, august 2023

Ovenfor: Skytterkollen med en del av skytebanene bak. Bildet er tatt i 1952, kort tid etter baneområdet ble anlagt. Sett fra vest.
Kilde: Bærum bibliotek


Til venstre:
Skyttere 1955
Kilde: digitaltmuseum.no
En av banene er for viltjegere. Bildet er tatt 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Her er rekordene. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Tomten der banen er anlagt, ble gitt som gave til Skytterforbundet av godseier Carl Otto Løvenskiold. Han har fått en minnestøtte. Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden
Skytterkollen og en del av skytebanene 1964. Sett fra vest.
Kilde: Bærum bibliotek
Løvenskioldbanen er skytterlagets hjemmebane. Bildet er tatt i 2019. Sett fra syd.
Kilde: kart.1881