Tilbake til startsiden

Lindeberg

 

Lindeberg har adresse Eilins vei 19B. (Gårdsnr. 36, Bruksnr. 508)

Plassen ble ryddet tidlig, men lå lenge øde. Senere ble Lindeberg engeplass (et sted med eng man kunne slå) og husmannsplass under Øvre Vold. Plassen er avmerket på kart fra 1825.

Andreas Syvertsen var skomaker og bodde i 1851 på Lindeberg.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet

 
Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki


 

Lindeberg 2019. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning
Lindeberg 2019. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart