Tilbake til startsiden

Kråkebråten

 

Adressen er Fossumveien 125. (Gårdsnr. 31, Bruksnr. 1)

Kråkebråten (Kråkebråtan) var en husmannsplass under Fossum.
Ved jordbrukstellingen i 1939 hadde Kråkebråten 48 dekar (mål) dyrket jord, 4 hester, 10 storfe,
5 griser, 10 høns og 8 mink.

I mellomkrigstiden lå en stor pelsdyrfarm i nærheten av plassen. Se detaljkart

Kråkebråten ble tilplantet med skog omkring 1960.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Christensen. Trygve. (1997). Sørkedalsvassdraget og Sørkedalen. Eget forlag

SEFRAK-registeret

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Budstikka 21. november 2007

Se også detaljkart
Kråkebråten 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Kråkebråten 1970. Vi ser det opprinnelige bolighuset som er fra midten av 1800-tallet. Sett fra sydøst. Vi ser også et uthus med boligdel som er den opprinnelige driftsbygningen med låve fra midten av 1800-tallet. Kilde: Bærum bibliotek