Tilbake til startsiden

Hulvei ved Fossum

 

Lokaliteten består av en gårdsvei med tydelig hulveiløp, fra nordvest mot sydøst. Hulveien er
60 meter lang og ca. 2 meter bred, med markerte voller på sidene. Vollene er opp mot 70 cm høye. Veien er tydelig på flyfoto fra 1937 og på historiske kart fra 1879. Den skal ha vært en gårdsvei/driftsvei som gikk sørover fra Osbakken.

Veien er datert til å være fra ettereformatorisk tid (etter 1536 evt.).

En hulvei er et tråkk der det har gått så mange mennesker og hester at det har blitt en fordypning. Vann kan også grave og bidra til å danne hulveien.Kilde:

Kulturminnesøk 

Se også Detaljkart
Den brune trekanten viser hvor hulveien ligger. Kilde: Kulturminnesøk
Hulveien går ned til venstre bak bilen. Sett fra sydvest. Bildet er tatt i 2024.
Foto: Knut Erik Skarning
Hulveien starter midt i bildet og går innover i bildet. Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning
Hulveien er (2024) ganske gjengrodd. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning