Tilbake til startsiden

Haugen (Fossumhaugen)

 

Haugen, også kalt Fossumhaugen, var en husmannsplass under Fossum.

Den vestre driftsbygningen (til venstre på bildet) er fra første del av 1800-tallet. Den bakre driftsbygningen lengre øst er bygget sammen med en stall og er fra omkring 1900. Bolighuset er det opprinnelige våningshuset fra slutten av 1800-tallet.

Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

SEFRAK-registeret 

Se også Detaljkart
Haugen 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning