Tilbake til startsiden

Haugen (Fossumhaugen)

 

Adressen er Ankerveien 242. (Gårdsnr. 31, Bruksnr. 168)

Haugen, også kalt Fossumhaugen, var en husmannsplass under Fossum.

Den vestre driftsbygningen (til venstre på bildet) er fra første del av 1800-tallet. Den bakre driftsbygningen lengre øst er bygget sammen med en stall og er fra omkring år 1900.
Bolighuset er det opprinnelige våningshuset fra slutten av 1800-tallet.

En danseplass lå nær plassen Haugen.

Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

SEFRAK-registeret 

Se også Detaljkart
Haugen 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning