Tilbake til startsiden

Grinikvenna

 

Grinikvenna lå rett nedenfor Grinidammen.

I en oversikt over kverner fra 1686 står det at Arne Grini, som da var bruker på Grini, hadde et kvernhus med en kvern og betalt 1 riksdaler i skatt.


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Bærumskart

  

Se også Detaljkart
Ifølge Bærumskart lå kvernen Grinikvenna nedenfor autovernet til høyre på bildet. Bygningen vi ser er Grini mølle. Sett fra syd. Bildet er tatt 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Det er vanskelig å se rester etter kvernen i dag (2019). Bildet er tatt fra Grini Mølle. Foto: Knut Erik Skarning