Tilbake til startsiden

Grinidammen

 

Grinidammen er en oppdemmet dam i Lysakerelven, syd for Griniveien. Dammen ble anlagt i 1867 som mølledam til Grini mølle. Dammen ble modernisert i 1904, og er senere utbedret og rehabilitert flere ganger, senest i 2016.

Dammen har gitt navn til veien Grinidammen.

På Oslosiden er det friluftsområde og badeplasser mellom dammen og Harald Løvenskiolds vei. Det kan imidlertid være vanskelige strømforhold ved høy vannføring, og bading frarådes alltid i ett døgn etter kraftig regnvær. Elven ovenfor dammen har viktige plante- og fugleforekomster.

Etter 1961 gikk Eiksmarka vel og Røa vel sammen om vedlikeholdet av Grinidammen. Tidligere hadde Løvenskiold, som eide kraftstasjonen her, stått for vedlikeholdet.


Kilder:

Espeland, Gard. (2002). Neste stopp Eiksmarka. Eiksmarka vel 1950 - 2000. Vellet

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet.

Lokalhistoriewiki

 

  

Grinidammen 2009. Sett fra nord. Til høyre ser vi et bolighus som var bolig for arbeidere ved Grini teglverk. Kilde: Bærum bibliotek
Grinidammen 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning