Tilbake til startsiden

Eiksmarka Vel

 

 

Eksmarka Vel har hus i Niels Leuchs vei 40. (Gårdsnr. 34, Bruksnr. 515)

Eksmarka Vel ble stiftet i 1950.
Da Løvenskioldfamilien solgte Eiksmarkaområdet, sto det i skjøtet at kjøperne forpliktet seg til å være medlem av vellet. Selv om interessen for velarbeid har variert, har derfor vellet alltid vært sikret medlemmer og inntekter. Eiksmarka Vel er blant de største i Norge. I 2018 hadde Eiksmarka Vel ca. 1700 medlemmer.

Konstitueringen skjedde i Røa menighetshus med 44 av de i alt 90 innbyggerne som nylig hadde flyttet til Eiksmarka til stede. Området var da under full utbygging, og utfordringene stod i kø: Trafikk- og veiforhold, gatebelysning, ivaretakelse av friområdene og etablering av service- og kulturtilbud.

Eiksmarka Vels område ligger mellom Østerås i vest, Østervann i nord, Lysakervassdraget i vest og Jar i syd. Dette er et variert område som består av blokker, småhusbebyggelse, rekkehus, tomannsboliger, eneboliger, grønne friområder, elv med elvedal, jordbruksområder og Marka.

Vellet leier ut selskapslokaler i Niels Leuch vei 40.


Kilder:

Espeland, Gard. (2002). Neste stopp Eiksmarka. Eiksmarka vel 1950−2000. Vellet

Eiksmarka Vel

  

Eiksmarka Vel holder til i lokalene til høyre på bildet, ved siden av biblioteket. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning