Tilbake til startsiden

Eika

Den store eika på bildet var et kjent sted for de fangene i Grini fangeleir som var så heldige å få arbeide utenfor leiren. Ved dette treet skal det ha blitt lagt beskjeder som andre hentet senere.

Området der eika vokste lå øst for fangeleiren. Fangene kalte området for Øst-Prøysen (som var en del av Tyskland). Fangene som var satt til å plukke kornaks på jordet her etter skuronnen, ble kalt Aksemaktene. Det var samtidig fellesnavnet på krigsmaktene Tyskland, Italia og Japan.

Andre velbrukte smuglersteder var en hytte i skogen vest for Øvre rettersted og to låver sydøst og syd for fangeleiren. Dessuten ble Fossumsmia benyttet.


Kilder:

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag.

Lokalhistoriewiki

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag 

Se også Detaljkart
Eika 2019. Sett fra sydøst, fra Ankerveien. Foto: Knut Erik Skarning