Tilbake til startsiden

Fossumsmia

 

Fossumsmia har adresse Ankerveien 23. Bygningen er bevart, men det er ikke lenger smie her. Denne delen av Ankerveien kaltes for øvrig Kaldbakkgata på grunn av den kalde snoen fra Sørkedalen.

Smia lå i bygningene nærmest veien. Det ligger noen småhus på baksiden. Her ble hester skodd og landbruksredskaper reparert. Senere dominerte reparasjoner av traktorer og andre landbruksmaskiner.

Smia ble et samlingspunkt for nabolaget; her kunne man slå av en prat og utveksle nyheter.

Alle bygningene er fra begynnelsen av 1900-tallet.

Smia ble mye brukt av fangene fra Grini fangeleir som var på utearbeid under andre verdenskrig (1940 - 1945). Her var det gode muligheter for inn- og utsmugling av blant annet beskjeder og matvarer. På hjemmefrontmuseet er det bevart et uthulet hestedrag som ble brukt til å frakte beskjeder i. Smeden, Harald Hansen, fikk etter krigen takkebrev fra grinifanger som han hjalp.

Fossumsmia er i dag vernet.


Kilder:

Espeland, Gard. (2002). Neste stopp Eiksmarka. Eiksmarka vel 1950 - 2000. Vellet

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag

SEFRAK-registeret

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006) 

Se også Detaljkart
Fossumsmia 2019. Det var smie i den venstre delen og snekkerverksted i den høyre delen. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning