Dælihuset

 

Dælihuset har adresse Østernvannveien 65. (Gårdnr. 32, Bruksnr. 1)

Dælihuset var en husmannsplass under Dæli.
I matrikkelen (eiendomdregisteret) over husmenn fra 1771 står det: "Dehelli − Delli husse − Johannes Nilsen".

Plassen hadde kvern i Østernbekken, i 1686 registrert som "en ringe kvern under tak med Østern, 12 skilling skatt". En av kvernsteinene lå lenge som dørhelle ved våningshuset.

I 1939 ble plassen oppført med 34 dekar (mål) dyrket jord, 1 hest og 4 storfe.


Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006) 

Se også detaljkart
Dælihuset 1976. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Dælihuset 1918. Sett fra sydvest. Kilde: Lokalhistoriewiki
Dælihuset 2019. Sett fra nord. Vi ser det opprinnelige våningshuset og låven. Begge husene er fra slutten av 1800-tallet. Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden