Dælihuset

 

Dælihuset var en husmannsplass under Dæli. Plassen hadde kvern i Østernbekken, i 1686 registrert som "en ringe kvern under tak med Østern, 12 skilling skatt". En av kvernsteinene lå lenge som dørhelle ved våningshuset.

I 1939 ble plassen oppført med 34 dekar (mål) dyrket jord, 1 hest og 4 storfe.

I dag (2019) ser vi det opprinnelige våningshuset og låven som begge er fra slutten av
1800-tallet.

Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006) 

Se også Detaljkart
Dælihuset 1976. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Dælihuset 1918. Sett fra sydvest. Kilde: Lokalhistoriewiki
Dælihuset 2019. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden