Bratli

Bratli var en husmannsplass som lå under Grini.

I 1939 ble Bratli registrert med 20 dekar (mål) dyrket jord, 2 storfe og 2 griser.

Etter andre verdenskrig (1940 - 1945) ble plassen utparsellert til boligtomter.

I 1939 ble filmen Bastard innspilt på Bratli. Filmen var en svensk-norsk produksjon basert på boken Bastard av F. W. Remmler. Den svenske tittelen var Vildmarkens sång.
En jeger fra Sibir får høre av sin døende far at han stammer fra tyske bønder på sin mors side. Han er dermed en bastard, siden jegere og bønder gjennom historien "alltid" har vært fiender.
Blant skuespillerne var Georg Løkkeberg, Signe Hasso og Alfred Maurstad.

Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Espeland, Gard. (2002). Neste stopp Eiksmarka. Eiksmarka vel 1950 - 2000. Vellet

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki

Bærumskart

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006) 

Husmannsplssen Bratli lå i dette området ved Ruglandveien 180. Sett fra nordøst.
Bildet er tatt 2019. Foto: Knut Erik Skarning.
Deler av filmen Bastard fra 1940 ble tatt opp på Bratli. Store mengder sagflis på bakken og vatt på takene skulle illudere snø. Kulissene ble bygget av håndverkere fra Valdres.
Foto: Norsk Filminstitutt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden