Barkemaskinhus og vannrenne

 

På 1920-tallet ble det bygget et anlegg for barking av tømmer ved demningen for Bogstadvannet. Tømmer ble barket og fløtet i en vannrenne videre ned til sagen ved Hammerfossen (Fossum sag). Barken ble kjørt til Barketomta

I Sefrakregisteret er huset kalt kapphus. Trolig var det både sag og barkemaskin her.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Informasjonsplakat ved elven. Bærum kommune. Natur og idrett 

Se også detaljkart
Til høyre for det røde huset som vi ser i dag, lå det et barkemaskinhus. Det er vist på bildet til høyre. Vi ser trappen til barkemaskinhuset til venstre for treet på bildet ovenfor. Se også bildet nedenfor. Sett fra sydvest. Bildet av det røde huset er tatt i 2024.
Foto (det røde huset): Knut Erik Skarning
. Bildet til høyre er fra Sefrakregisteret.
Fra barkemaskinhuset gikk det en vannrenne som førte det barkede tømmeret ned til sagen ved Hammerfossen. Noen av fundamentene til renna står fortsatt. Se Detaljkart
Foto: Knut Erik Skarning
Det er lett å finne fundamenter til vannrenna hvis man går inn i skogen til høyre, rett foran stolpen med blått merke. Bildet er tatt fra syd. Se Detaljkart
Tilbake til startsiden
Trappen til barkemaskinhuset. Foto: Knut Erik Skarning