Barkemaskinhus og vannrenne

 

På 1920-tallet ble det bygget et anlegg for barking av tømmer ved demningen for Bogstadvannet. Tømmer ble barket og fløtet videre ned til sagen ved Hammerfossen (Fossum sag). Barken ble kjørt til Barketomta


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Informasjonsplakat ved elven. Bærum kommune. Natur og idrett 

Se også Detaljkart
Til høyre for huset på bildet lå det et barkemaskinhus. Sett fra sydvest. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Fra barkemaskinhuset gikk det en vannrenne som førte det barkede tømmeret ned til sagen ved Hammerfossen. Noen av fundamentene til renna står fortsatt. Se Detaljkart
Foto: Knut Erik Skarning
Det er lett å finne fundamenter til vannrenna hvis man går inn i skogen til høyre, rett foran stolpen med blått merke. Bildet er tatt fra syd. Se Detaljkart
Tilbake til startsiden