Barketomta

Navnet kommer av de store haugene med bark som ble lagret her hvor mølledammen til Voksen Mølle lå tidligere. Barken kom fra tømmer som skulle sages opp ved Fossum sag. Barken ble kjørt fra barkemaskinhuset som lå ved demningen for Bogstadvannet.

Tilbake til startsiden

Fossum IF har benyttet banene her på Barketomta til fotball.


Kilder:

Lysakervassdragets venner

Fossum IF

Informasjonsplakat ved demningen til Bogstadvannet. Bærum kommune. Natur og idrett

Opplevelser langs Lysakerelva

 

Barketomta 2019. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning