Tilbake til startsiden

Øvrevoll Galoppbane

 

Adressen er Vollsveien 132 (Gårdsnr. 36, Bruksnr. 120)

Øvrevoll Galoppbane er (2021) landets eneste galoppbane. Banen ble åpnet 26. juni 1932 med kong Haakon og Dronning Maud og fire regjeringsmedlemmer til stede. Hesteløp og kjendiser hører sammen, og på åpningen var også skuespillerne Aase Bye og Einar Sissener, samt femdobbelt verdensmester på skøyter, Oscar Mathisen og frue.

Før etableringen av Øvrevoll Galoppbane hadde man blant annet benyttet Bjerke Travbane (som åpnet i 1928) også til galopp, men slike travbaner var lite egnet til galopp.

Øvrevoll Galoppbane har navn etter gården Øvre Voll. Tannlege Einar Hirsch kjøpte Øvre Voll i 1910. Han utparsellerte deler av gården til boliger. Einar Hirsch utarbeidet i 1927 også en plan for å bygge en moderne veddeløps- og motorbane på gårdens grunn. Fra landbruksdepartementet fikk han kun konsesjon for å bygge veddeløpsbane. Området besto av en del dyrket mark, og det var stor diskusjon om konsesjon skulle gis. Den lokale velforeningen protesterte kraftig, og bidro også til at avgjørelsen tok tid. Støy, trafikk og følgene av det skulle komme en restaurant med alkoholservering ble livlig diskutert. Landbruksdepartementet la vekt på at galoppbanen ville fremme hesteavlen.
En av grunnleggerne av galoppbanen var også Eyvind Lyche, disponent ved Hamang papirfabrikk.

I over 50 år var det kun en gressbane med lengde ca. 2000 m på Øvrevoll, før det i 1984 også ble anlagt en 1375 m lang dirt track-bane (sandbane). Dirt track-banen har doserte svinger og flombelysning. Den benyttes til den daglige treningen og til løp. På gressbanen avholdes de fleste hovedløpene. Den benyttes også til hekkeløp. Da settes det ut hekker på 110 cm.

Hvert år i august arrangeres det meste populære løpet som er Norsk Derby. Derbyløp stammer fra engelsk galoppsport. Earl of Derby innstiftet løpet i 1780.

Under andre verdenskrig (1940−1942) var det lov å arrangere hesteløp, bare man ikke brukte norske flagg. Publikumsfremmøtet var stort. 17. mai 1942 var det 14000 mennesker til stede. Gjennom totalisatoren gikk et beløp som tilsvarer ni milliarder kroner i dag!

Kafeen Sherryhaugen (fra 2020 Café Hygge) fra 1933 og tribunebygningen fra 1970 er karakteristiske bygninger med et arkitektonisk særpreg. Dommertårnet er det opprinnelige tårnet fra 1952. Øvrevoll Galoppbane er avmerket som kulturmiljø i kommunens kulturvernplan.

Restauranten Stallkroen åpnet på Øvrevoll i 1957 i en bygning som opprinnelig hørte til Kon-Tiki Museet. Bygningen ble flyttet til Øvrevoll fra Bygdøy i Oslo, da et nytt museum ble bygget der. Stallkroen ble revet i 2013.

Øvrevoll drives av Norsk Jockeyklub (en videreføring av De Norske Officeres Rideklubb fra 1880), som også er deleier gjennom A/S Øvrevoll Veddeløpsbane.

Det er kun Norsk Rikstoto som har konsesjon for spill på hesteløp, så også på Øvrevoll. Norsk Rikstoto eies av Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub (50/50).


Se også Skjenkerett og alkoholsalg i Bærum

 
Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune. Månedens kulturminne

Øvrevoll

Øvrevoll Galopp

Wikipedia

Store norske leksikon

Tangen, Ragnhild. Øvrevoll - landets eneste galoppbane. Årbok for Asker og Bærum Historielag. Skrift nr. 62 - 2022

Ovenfor: Tribuneanlegget på Øvrevoll Galoppbane 2019. Sett fra sydvest.

Til høyre: Dommertårnet. Sett fra syd.

Foto: Knut Erik Skarning
Stallkroa restaurant 2012. Denne ble senere revet. Kilde: Lokalhistoriewiki
Stallkroa restaurant. Interiør 1958. Kilde: Oslobilder
Øvrevoll Galoppbane 1949. Sett fra nordøst. Kilde: Bærum bibliotek
Løpsdag på Øvrevoll Galoppbane 1939. Sett fra sydvest. Kilde: Oslobilder
Kafeen Sherryhaugen, senere Café Hygge, 2019. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Galoppbanen 2019. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Åpningsdagen i 1942. Kilde: Bærum bibliotek
Øvrevoll 1941. Sykkel var et viktig transportmiddel den gangen.
Kilde: Nasjonalbiblioteket

Damenes hatteparadedag under Norsk Derby på Øvrevoll galoppbane 20. august 1967
Til høyre: Skuespiller Wenche Foss.

Kilde for øverste bilde: digitaltmuseum.no
Kilde for bilde til høyre:
digitaltmuseum.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklame for tobakk var tidligere tillatt. Bildet er tatt en gang mellom 1935 og 1955. Kilde: digitaltmuseum.no