Tilbake til startsiden

Østerås stasjon

 

Se også detaljkart

Østerås stasjon ble etablert 15. november 1972 og er endestasjon for Røabanen. Opprinnelig hadde stasjonen bare ett buttspor (endespor), men i forbindelse med ombyggingen til T-bane med "metrostandard" i 1995 ble stasjonen på Østerås utvidet til to buttspor med hver sin plattform.
Senere er stasjonsanlegget blitt forlenget for å håndtere toglengder på seks vogner.


Se egen omtale av Røabanen

Mer om samferdsel: Se Rik på historie. Gå til s. 30.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

Østerås stasjon 2009. Kilde: Lokalhistoriewiki
Østerås stasjon 1987. Sett fra nordvest. Kilde: Oslobilder
Østerås stasjon 1972. Første trikk har nettopp ankommet den nye endestasjonen.
Kilde: Lokalhistoriewiki
Østerås stasjon 2017. Sett fra nordvest. Kilde: Google Earth