Tilbake til startsiden

Eikeli husmannsplass

 

Se også detaljkart

Eikeli var en husmannsplass under Grav. På kart fra 1850 er navnet Egelie avmerket. Plassen lå der Eikeli skole med adresse Nadderudveien 110 kom i 1962. Eikelistua lå i bakken nedenfor gymsalen på skolen.

I 1801 bodde husmannen Hans Olsen på plassen. Siste husmann var Ludvig Høgmann. Høgmann holdt to kuer, griser, kaniner og høns i den relativt store uthusbygningen. Han flyttet fra stedet til Grav i 1946. Da flyttet familien Karlsen inn på Eikeli. Senere overtok familien Eirheim.
Familien Eirheim flyttet etter en tid over i et hus i Haresvingen sydvest for skolen. Mannen som bor i dette huset (2019) flyttet fra Eikelistua da han var 6 år.

Nye hus ble satt opp på Eikeliplassen omkring 1910. Disse sto frem til barneskolen skulle bygges i 1962.

Stedet fikk elektrisk strøm først på midten av 1950-tallet, og vann ble aldri innlagt. Det var
ca. 200 meter til brønnen. Fru Høgmann samlet alltid regnvann til vask og rengjøring.

I boka Eikeli barneskole 25 år. Fra husmannsplass til skolegård (1987) skildres livet på en husmannsplass som Eikeli godt.

Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

 
Kilder:

Eikeli barneskole 25 år. Fra husmannsplass til skolegård (1987)

Lokalhistoriewiki

Bærum bibliotek

Tekst på baksiden av bildet av Eikelistua som henger på Eikeli skole

  

 

Husmannsplassen Eikeli 1937. Vi ser Eikelistua til venstre. Kilde: Bærum bibliotek
Eikelistua. Dette bildet henger på Eikeli skole.
Eikelistua på plassen Eikeli lå midt i bildet ovenfor, på sydsiden av Eikeli skole.
Sett fra vest. Det bakerste løvtreet vi ser, et almetre, sto rett ved Eikelistua.
Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning