Tilbake til startsiden

Adressen er Økrigata 24. (Opprinnelig: Gårdsnr. 77, Bruksnr. 21)

Lokalhistorikeren Liv Frøysaa Moe skriver om skolen i Månedens kulturminne
(noe redigert):

"Økri skole ligger ved Økrigata og består av en kombinert skolebygning og lærerbolig, bryggerhus og driftsbygning.

Dette vakre bygningsmiljøet ble oppført i 1865 på jord som kommunen kjøpte fra Østrre Økern. 23. januar 1866 ble skolen innviet.

Den første læreren var Andrias Tanum som underviste ved skolen i 32 år.

I 1866 var det 98 elever på skolen, fordelt på tre klasser, i 1884 51 elever fordelt på tre klasser og i 1894 51 elever fordelt på fire klasser.

Elevene ble overført til Skui skole da denne sto ferdig i 1901. Økri skole ble da innredet til lærerbolig og var i bruk som det til 1957.".

Litt skolehistorie for Vestre Bærum
I 1741 ble det tilsatt en Omløpslærer som drev omgangsskole i Vestre Bærum. Han reiste rundt på gårdene og underviste barna i syv- til tiårsalderen tre måneder i året.

I skolereglementet anno 1803 sto det: "Læreren maa gjøre sig det til en ufravigelig Regel: aldri at lade Børnene lese eller udenatlaere nogen Ting, medmindre den vorder saa nøiagtig forklaret at de grant forstaa den". Slik ble ikke undervisningen alltid gjennomført.

Tidlig på 1800-tallet var omgangsskolen i Bærum blitt inndelt i fire distrikt. Berger tilhørte 1. rode sammen med Vøyen, Økern, Brekke, Tandberg og Frogner. Skoledistriktene ble i 1837 endret og Berger kom nå sammen med gårdene Løken, Vesle Løken, Bryn, Belset, Gommerud og Økern. I 1866 sto Økern (Økri) skole innvielsesklar for dette skoledistriktet. Til skolen soknet det 85 barn (i Liv Frøysaa Moes artikkel ovenfor står det at det var 98 elever på skolen i 1866).

"Fastskoleloven" av 1860 revolusjonerte skolen og barnas skoledag, nå ble faste skoler den regulære ordningen. Men det kommunale engasjementet i skolebyggingen var lavt frem til omkring år 1900. Da Skui skole ble bygget i 1901 ble det bestemt at barna på Berger og Rykkinn skulle høre til Skui skolekrets. Dette var en meget stor krets i utstrekning. Her gikk barn fra Vøyen og barn fra Sollihøgda.

Først med byggingen av Bryn skole, innviet i august 1958, ble det slutt på å reise til Skui. I 1972 ble Gommerud skole tatt i bruk og i 1974 kom Berger Skole.


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie s. 71.


Kilde:

Bærum kommune − Månedens kulturminne

Skolebygningen omkring år 1900. Sett fra vest. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Økri skole 2011. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek

Økern (Økri) skole

Skoleklasse ved skolen omkring år 1900. Kilde: Bærum bibliotek
Skolebygningen på Økern skole 2020. Sett fra nord. Bygningen er fra 1865. Her var det skolestue i det sørøstre hjørnet, det hjørnet vi ikke ser på bildet. Læreren bodde i første etasje og hadde der kjøkken og stue. Soverommet lå i andre etasje. Der hadde også lærerinnen et rom. Foto: Knut Erik Skarning
Driftsbygning og bryggerhus 2020. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning