Tilbake til startsiden


Adressen er Holmaveien 31. (Opprinnelig: Gårdsnr. 78, Bruksnr. 20)

Vefsrud var oppført som husmannsplass under
Vøyen i 1769.

Det er mulig navnet kommer av insektet veps.

Anders Martinsen var husmann i 1875. Han hadde da 2 kyr og 3 sauer. De sådde 1 tønne bygg og satte 2 tønner poteter.

Vefsrud ble fradelt Vøyen etter år 1900 og husmannsplassen ble et selveierbruk. Vefsrud ble fra omkring 1960 drevet sammen med Holma av gartner Lauritz Bergan som også eide Holma.

Bærum kommune kjøpte Holma og Vefsrud i 1986. Senere ble området utparsellert til industri.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

 

 

  

Se også detaljkart
Slik så det ut i 2020 der Vefsrud lå. Huset var under riving. Det nærmeste området omkring er industriområde. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Vefsrud