Tilbake til startsiden


Adressen er Rykkinnveien 52 B. (Opprinnelig: Gårdsnr. 76, Bruksnr. 12)

Steinsrud var en husmannsplass under
Berger.

Plassen lå rett under Eineåsen. Her var det steinrik skredjord, og det ble det dyrket mye frukt og bær.

I 1865 bodde Nils Hansen på stedet. Husmannsplassen var nå blitt et selveierbruk.
På bruket var det da 2 kyr. De sådde 1/4 tønne bygg og satte 2 tønner poteter.

Senere er flere boligtomter utskilt fra dette småbruket.


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Steinsrud 1930. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Steinsrud 2020. Huset er fra 1912. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Steinsrud