Tilbake til startsiden


Adressen er Valkyrieveien 3. (Opprinnelig: Gårdsnr. 76, Bruksnr. 16)

Sagbakken, også kalt Bergerhaugen, Saugbakken og Saubakken
, var et småbruk som ble skilt ut fra Berger. Her lå trolig Berger sag.

Plassen lå på en haug øst for Rykkinnveien, og ble senere utparsellert til boliger.

Operasangerinnen og sangpedagogen Mimi Hviid eide Sagbakken i 1939. Hun bodde sammen med pianistinnen Anna Holen.

Bedriften Gjeteren, drevet av Leif Lebesby, holdt til på Sagbakken fra 1938 til 1957.


Mer om Mimi Hviid
Mimi Hviid (1874−1962) var utdannet hos Olefine Moe i Kristiania, og hos D. Møller ved Operahögskolan i Stockholm, samt tre år i Berlin. Hun er trolig identisk med den Mimi Olsen som i 1904 opptrådte ved en skandinavisk selskapsaften i Berlin med blant annet sanger av Agathe Backer Grøndahl.

I fødebyen Kristiania debuterte hun på Fahlstrøms Theater i 1905 som Mimi i operaen La Bohème. I Kristiania var hun dessuten tilknyttet Centralteatret og Nationaltheatret (1906), som Santuzza i Cavalleria rusticana og Nedda i Pagliacci.

Etter 1910 var hun i hovedsak sangpedagog for en lang rekke av våre kjente operasangere, deriblant Unni Bugge-Hansen, Rita Drangsholt, Ruth Stephansen-Smith, Harriet Weidemann Ørn, Kari Frisell, Gunvor Mjelva og Signe Amundsen.

Mimi Hviid var bosatt i Kristiania og Bærum.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

Wikipedia

 

 

 

 



 

Sagbakken 1954. Sett fra syd. Til venstre ser vi driftsbygningen. Bak denne ser vi stabburet. Bolighuset ligger til høyre. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Sagbakken 2020. Vi ser bolighuset som er fra midten av 1800-tallet. Stabburet og driftsbygningen, som vi ser på bildet nedenfor, lå til høyre for dette huset. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning

Sagbakken