Tilbake til startsiden


Adressen er Leirdueveien 74. (Gårdsnr. 93, Bruksnr. 810)

Rykkinn skole er en barne- og ungdomsskole (1–10).

Fra skoleåret 2006/2007 ble Berger skole og Gommerud skole slått sammen til Rykkinn skole.
1.5. klasse gikk på Rykkinn skole, avdeling Berger i Leirdueveien 74, mens 6.–10. klasse gikk på Rykkinn skole, avdeling Gommerud i Stian Kristensens vei 114.

Rykkinn skole hadde da den startet ca. 800 elever og ca. 100 ansatte, hvorav 75 var lærere.
Kjell Gjerdsbakk var første rektor.

Skolen hadde 491 elever i skoleåret 2019/2020.

Rykkinn skole, avdeling Gommerud ble i 2018 slått sammen med Belset skole til Eineåsen skole, avdeling Belset. Det som var igjen av Rykkinn skole, var da Rykkinn skole, avdeling Berger.

Eineåsen skole er Bærums yngste ungdomsskole. Den består av avdelingene Belset i Belsetveien 26 og Gommerud i Stian Kristensens vei 114. Skolen hadde 373 elever i skoleåret 2019/2020. Disse kom fra barneskolene Gullhaug, Bryn og Rykkinn.
Ferdigstillelse av ny skole i Stian Kristensens vei 114 er planlagt til skolestart 2023. Begge avdelingene som er omtalt ovenfor, skal samles i den nye skolen.

Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie s. 71.

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

Rykkinn skole

Rykkinn og Gullhaug skolekorps
Rykkinn og Gullhaug skolekorps rekrutterer gutter og jenter fra områdene Rykkinn og Gullhaug. De fleste starter når de går i 3. klasse, men alder er ikke viktig. De yngste er 8 år, og de eldste er 19 år.

I 2020 var det ca. 75 medlemmer fordelt på Rekrutter, Juniorkorps og Hovedkorps.

Barna er, helt fra de er rekrutter, med på mange ulike arrangementer som konserter, seminarer, utenlandsturer, sommerkurs og stevner. Dette gir godt samhold og musikkglede blant både nye og erfarne musikanter. Det sosiale er det viktigste.

Korpset markedsfører seg som Bærums morsomste korps.

Historien til korpset er slik:
Gommerud skolekorps ble stiftet i 1973. Instruktører ved Bærums Verk Musikkorps hjalp til ved oppstarten.
Fanen ble tegnet to år senere av Rykkinns egen forfatter, illustratør og ildsjel Mette Cecilie Newth.
På slutten av 1990-tallet fikk korpset nye uniformer med blåe bukser og røde jakker, samt blå bereter.

Helt fra starten av utbyggingen av Gullhaugområdet var barn fra Gullhaug med i korpset. De sognet til Gommerud skolekrets. Til å begynne med gikk de på Gommerud skole, og korpset var et tilbud til alle barna på både Berger skole og Gommerud skole. Navnet var da Gommerud og Berger skolekorps. Tilbudet om å spille i Gommerud og Berger skolekorps ble opprettholdt da Gullhaug skole ble bygget i 2000. Fra 2007 ble Gullhaug skole også med i navnet på korpset som ble Rykkinn og Gullhaug skolekorps. Da ble det laget ny fane med enklere design.

Olsenbanden var et voksenorkester som ble dannet blant foreldrene til medlemmer i Gommerud og Berger skolekorps. Foreldrene var bekymret for skolekorpsets fremtid. Mange ungdommer sluttet i 13- til 15-årsalderen. Foreldrene ville vise at det gikk an å fortsette å spille i korps, selv når man ble eldre. I 1987 hadde Olsenbanden sin første opptreden. Skolekorpsdirigenten, som het Olsen, var med å hjelpe voksenorkesteret i gang. Som logo fikk de bruke motivet fra filmplakaten til den første filmen om Olsenbanden.
Olsenbanden spiller populærmusikk fra nær og fjern fortid. De skriver på sin hjemmeside (2022): "korpset har normalt 25−30 til enhver tid spillende glade amatører, pappskaller og hengerumper.
Dirigent er John Henrik Tveit som har trukket oss fremover og oppover siden 2003"


Kilder:

Rykkinn og Gullhaug skolekorps (Foreldreinfo)

Rykkinn og Gullhaug skolekorps

Hope, Svein Ola. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel

olsenbanden.org

 

 

 

  

Rykkinn skole, avdeling Berger 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Rykkinn skole, avdeling Berger 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Rykkinn skole. Rykkinn og Gullhaug skolekorps

Over: Logoen til musikkorpset ble tegnet av Mette Cecilie Newth.
Til Høyre: Senere ble det laget en enklere variant av logoen til bruk på fanen.
Kilde: Rykkinn og Gullhaug skolekorps