Tilbake til startsiden

Rykkinn senter har adressen Munins vei 1 og 3.

Bygningen ble reist for Kjøpmannsinstituttet i 1970 og ombygget til kjøpesenter i 1986 under navnet KI-senteret. Bokstavene KI er forkortelse for Kjøpmannsinstituttet, som holdt til i kjøpesenteret. Se mer om dette nedenfor.

Senterets dagligvarebutikk fungerte i nesten 20 år som opplæringsbedrift for Kjøpmannsinstituttet. Her fikk studentene praktisk erfaring i kundebehandling og butikkutvikling.
Flere profilerte kjøpmenn, gründere og næringslivstopper har sin utdannelse fra Kjøpmannsinstituttet på Rykkinn, blant andre Stein Erik Hagen, Petter Stordalen, Idar Vollvik og Odd Reitan.

Selskapet Coronado kjøpte bygget i 1989, og solgte det videre til Rykkinn Kjøpesenter ANS i 1991. Kjøpesenter Holding AS, som er en del av Norgesgruppen, kjøpte Rykkinn Kjøpesenter ANS i 1998.

Etter at Kjøpmannsinstituttet flyttet ut i 1995, skiftet senteret navn til Rykkinn Nærsenter.

I 2022 het sentret Rykkinn senter. Det åpnet i 2014 i nytt bygg med 20 000 kvadratmeter i tre etasjer. Senteret går fremdeles under navnet KI-senteret og KI (Kå-i) lokalt.

Rykkinn postkontor holdt til her fra etableringen i 1971 til det ble erstattet av Post i butikk, i Meny, i 2014.

Rykkinn bibliotek holder til i senteret.

Bærum Sparebank åpnet filial i KI-senteret på Rykkinn i 1971

Det er ikke vinmonopol på Rykkinn senter. Det skyldes at det i 1983 ble gjennomført en spørreundersøkelse i regi av Berger og Rykkinn Vel. Denne viste, riktignok med lav valgdeltakelse, at 76,7% var imot å etablere vinmonopol på senteret. Dermed ble vinmonopolet lagt til Kolsås Senter.

Mer om Norsk Kjøpmannsinstitutt og Varehandelens høyskole
Varehandelens høyskole var en skole som ble opprettet som Norsk Kjøpmannsinstitutt (KI) A/S i 1965. KI skulle videreføre virksomheten i Kjøpmennenes Rasjonaliseringskontor, med modernisering av detaljhandelen. To år senere gikk flere av handelens bransjeorganisasjoner inn som aksjonærer i KI, primært med ønske om å tilby butikklederopplæring til den private handelen, slik Samvirkeskolen på Gjettum hadde gjort for kooperasjonen siden 1945.

KI startet undervisning i Oslo med 17 elever i september 1967. I 1971 flyttet skolen til KI-Senteret på Rykkinn. Butikkene i kjøpesenteret ble brukt som verktøy i undervisningen, noe som var en helt ny metode. Skolen fikk statsstøtte i 1972, og butikklederutdanningen ble ettårig, men med et landsomfattende etter- og videreutdanningstilbud med kurs og konferanser for kjøpmenn, dagligvareindustrien og andre bransjer.

Kjøpmannsinstituttet lanserte sin toårige undervisningsmodell i 1985. I 1988 ble undervisningen i KI skilt ut som eget selskap under navnet Varehandelens Høyskole AS. Virksomheten var da heleid av bransjeorganisasjonene, grossistene og næringslivet, men den ble etter hvert omdannet til en selveiende stiftelse. Plassproblemer medførte at skolen i 1993 flyttet til Johan Drengsruds vei 52 i Asker, der det også ble drevet et internat med 40 hybler. Utdanningen ble utvidet med et tredje studieår i 1995, og skolen endret navn til Norges Varehandelshøyskole (NVH) i 1998. Skolen hadde da 400 heltidsstudenter og 2000 deltidsstudenter.

NVH fusjonerte med Handelshøyskolen BI i 2000, flyttet til Oslo og ble samlokalisert med BI i Nydalen i 2005. NVH-studiet er omgjort til BIs bachelorstudium innen varehandelsledelse, mens etter- og videreutdanningstilbudet inngår i BI Varehandel.


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Rykkinn Nærsenter)

Lokalhistoriewiki (Om varehandelens høyskole)

Wikipedia

Rykkinn Senter

Budstikka 12. oktober 2014

Hope, Svein Ola. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

 

  

Rykkinn senter 2020. Vi ser øvre hovedinngang. Sett fra nordøst.
Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Rykkinn senter 2020. Sett fra sydøst. Vi ser søndre hovedinngang.
Foto: Knut Erik Skarning

Rykkinn senter, tidligere Rykkinn Nærsenter og KI-senteret.
Norsk Kjøpmannsinstitutt og Varehandelens høyskole

KI-senteret 1970. Kilde: Bærum bibliotek