Tilbake til startsiden

Adressen er Busoppveien 11. (Opprinnelig: Gårdsnr. 76, Bruksnr. 3)

Roa har også blitt kalt Braaten og Skomakerstua. Det var en av de første plassene som ble skilt ut fra Berger.

Sven Olsen Bergereie, som bodde her i 1851, var skomaker og medlem av Marcus Thranes Arbeiderforening.

Anette Borgersen var eier i 1923. Hun var jordmor, og mange eldre Rykkinnbeboere er født med hennes hjelp. Hun var også aktiv i Berger og Rykkinn vel, og hun var selvskreven kokke på tilstelninger. I 1945 ble hun vellets første æresmedlem.

Helge Skovli kjøpte stedet i 1977 og bygget enebolig ved siden av huset som sto her. Den opprinnelige stua ble overtatt av Margun og Jon Selvik. Den ble da restaurert og er bevart som en del av eneboligen de bygget.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Lokalhistoriewiki

Bærumskart

SEFRAK-registeret

 

 

  

Roa 1967. Huset skal være fra første del av 1800-tallet. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Roa 2020. Sett fra sydøst, fra Busoppveien. Foto: Knut Erik Skarning

Roa (Braaten, Skomakerstua)

Roa 1976. Huset på det øverste bildet er bygget utenpå huset vi ser her.
Kilde: Bærum bibliotek