Tilbake til startsiden
Oversiktsbilder fra skolekretsene Bryn − Hammerbakken og Rykkinn
Oversiktsbilde. Sett fra nordvest, fra utsiktspunktet litt sydøst for der Solfjellstua lå. Foto: Knut Erik Skarning
Noe av den samme utsikten i 1932, kort tid etter Solfjellstua ble bygget.
Kilde; digitaltmuseum.no
Rykkinnhallen
Berger
Rykkinn skole
Kolsås stasjon
Bryn kirke
Vøyen
Kolsås
Løkka
Kart over Rykkinn- og Vøyenområdet fra 1881. Kilde: kart.1881.no
Oversiktsbilde fra 1950-tallet. Sett fra syd. Kilde: Harald Kolstads bildesamling
Bryn kirke
Belsetgårdene
Mellom Løken
Gommerud
Sjømennenes helseheim
Bryn skole
Lommedalsveien
Rykkinn 1983. Høyre del av bildet viser en del av området vi ser på bildet ovenfor. Bildet er tatt etter utbyggingen. Kilde: Foto Fjellanger Widerøe
Gommerud
Bryn kirke
Lommedalsveien
Sjømennenes Helseheim

 

Vøyen
Vøyen
Noe av den samme utsikten i 1932, kort tid etter Solfjellstua ble bygget.
Kilde; digitaltmuseum.no
Skuibakken
Noe av den samme utsikten i 1932, kort tid etter Solfjellstua ble bygget.
Kilde; digitaltmuseum.no