Tilbake til startsiden

Adressen er Busoppveien 22. (Gårdsnr. 74, Bruksnr. 2)

Nordby (Pamperud)
var en husmannsplass under Østre Frogner.

Stedet ble kalt Pamperud, kanskje på grunn av sin flotte, "pampete", beliggenheten. Men navnet Pamperud er brukt allerede i husmannsmantallet fra 1771, og navnet kan også komme av ordet soldat som på svensk bygdemål heter pamp. Det er også en tiori om at Pamperud har samisk opprinnelse, og kan være omskriving av ordet pápmara som betyr "elvebredd som hever seg litt". 

Husene ligger nedenfor den gamle veien langs Eineåsen.

Nordby hadde de i 1865 2 hester, 4 kyr, 5 sauer og 1 gris. De sådde 1/2 tønne hvete, 1/2 tønne bygg, 2 tønne havre og satte 5 tønner poteter.

Nordby hadde i en periode 17 hytter som ble leid ut. Se mer om dette under Hyttene på Rykkinn og under Kikut.

Mer om husmannsvesenet: Se Husmannsvesenet

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Informasjonsplakat på gapahuken der hytta Kikut lå.

Stadnamnfunn (Laget av Finn Myrvang)

 

  

Nordby 1959. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Nordby 2020. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning

Nordby (Pamperud)

Nordby 1900. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek