Tilbake til startsiden


Den aller eldste Løkenbroen var en trebro som gikk over elven litt nedenfor, syd for, der broen ligger i dag. Trebroen ble erstatte av en hvelvbro i 1904. Det er denne hvelvbroen vi ser på flere bilder ovenfor. 


Kilde:

Bærumskart

 

 

  

Løken bro 1929. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Løken bro 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Løken bro (Løkenbrua)

Løken bro 1915. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Løken bro kort tid etter 1904. Sett fra sydøst. Kilde: Bærum bibliotek
Løken bro 1958. Sett fra sydøst. Bildet er tatt i forbindelse med leggingen av vannledning fra Aurevann. Kilde: Bærum bibliotek
Løken bro 1958. Sett fra sydvest. Det arbeides med legging av vannledning fra Aurevann. I forbindelse med dette arbeidet ble broen bygget om. Se også øverste bilde.
Kilde: Bærum bibliotek