Tilbake til startsiden

Lille Hauger (Haugerplassen) var en husmannsplass under Hauger.

Plassen er tegnet inn på kart fra 1825.

I 1875 var det 1 ku på plassen, de sådde 1/4 tønne bygg og 1/2 tønne havre, og de satte 1 tønne poteter.

Lille Hauger ble antakelig fraflyttet omkring år 1900. Våningshuset ble flyttet og satt opp som sidebygning på Nordre Hauger. En hytte sto lenge på tuftene etter plassen.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.

Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

 

 

  

Litt vest for området på øverste bilde ligger en steinmur som kan være rester fra Lille Hauger. Sett fra øst. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
I dette området lå Husmannsplassen Lille Hauger. Sett fra nordvest. Bildet er tatt i 2020. Blokkene vi ser har adresse Lillehauger 1−8. Foto: Knut Erik Skarning

Lille Hauger (Haugerplassen)

På området ligger en del steinansamlinger som kan være rester fra Lille Hauger. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning