Tilbake til startsiden

Møller og kverner
Østre og Vestre Vøyen hadde hver sin kornmølle. Dessuten hadde de beinmølle og vadmelsstampe. En beinmølle malte opp knokler til mel som kunne brukes som dyrefor. En vadmelsstampe var et stort trau fylt med vann, der man la strikket ulltøy. Så ble tunge stokker dunket mot tøyet slik at maskene ble tovet sammen til vadmel. Vadmelplagg var både vind- og vanntette, og vesentlig varmere enn strikkeplagg. Dessuten var de meget slitesterke.
Det er uklart hvor de enkelte møllene lå.

Vøyen bygdemølle er den store møllebygningen vi ser i dag. Den malte korn for bøndene i Vestre Bærum. Gården og mølla fikk lys fra en elektrisk motor allerede i 1899.
Mølla var i drift på 1800-tallet og frem til midten av 1960-tallet.
I dag huser bygningen Glassverket skole, klubblokaler til Vestre Bærum Sportsfiskere og et snekkerverksted for Bærum Arbeidssenter.

Sagbruk
Allerede på 1500-tallet hadde Vøyen egen sag ved Vøyenfossen i Lommedalselven. Vøyensaga fikk bevilling til fortsatt drift etter forordningene i 1688. Denne forordningen bestemte hvilke sager som skulle få lov til å drive, og hvor store kvanta de skulle skjære.
Saga lå mellom de to møllene og ble nedlagt rundt 1882. På kart ser det ut til å ha vært to sager mellom møllene.


Jernverk
Fra 1603 /1604 ble det funnet jernmalm, som så meget lovende ut, ved Kirkerudåsen og Eineåsen. Kong Christian IV sluttet i 1610 kontrakt på åremål med Paul Smelter, kongens bergverksmann, som på egen bekostning skulle bygge en smeltehytte. Den første hytten ble bygget på Vøyen, hvor hele 33 mann var i virksomhet. Hytten lå sannsynligvis ved elven nedenfor gården. Det står mer om dette under Lommedalen og Bærums Verks historie.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 54.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek.

Bærumskart

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Slik ser det ut i dag (2020) i det området ved elven der det lå kvern, sagbruk og jernverk.
Bildet til høyre viser at det i dette området finnes steinansamlinger som kan stamme fra bygningene som sto her.
Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning
Kartet ovenfor viser kverner, sagbruk og jernverk ved Lomma. Betegnelsene er de som brukes på Bærumskart. Se også Kart med kulturvernregistreringer for Vøyen

Kverner, sagbruk og jernverk på Vøyen

Sagbruk
Kvern/gårdsmølle
Sagbruk
Møllebruk
(Kanskje fra 1600)
Wøyenkverna
Bærums første jernverk kan ha ligget her.
"Tørka"
Mølledammen
Wøyen mølle