Tilbake til startsiden

Adressen er Brynsveien 136. (Gårdsnr. 91, Bruksnr. 47)

Tomten der seniorsenteret ligger, ble i 1947 gitt som gave til Flaten Vel av fru Ragna Kirkerud på Løken gård. Flaten er sletten mellom Helgerud kirke og Bryn kirke.

Huset som ble bygget var forsamlingshus for Flaten Vel før Sanitetsforeningen overtok og drev helsestasjon og senere barnehage.
4. februar 1972 startet Sanitetsforeningen Helse- og Velferdssentralen i huset.
Bærum kommune overtok driften på 1990-tallet, og kjøpte tomten og huset i år 2000.

Antall pensjonister i området økte rakt, og på 1990-tallet var blitt omkring 1200.
Helse- og Velferdssentralen ble til eldresenter. I 2004 ble eldresenteret omdøpt til seniorsenter.

Eldresentrene var i en periode omkring 2005 truet av nedleggelse på grunn av økonomiske problemer i kommunen. Imidlertid bøyde kommunestyret av for presset, blant annet etter demonstrasjoner i Rådhusets borggård, gjennomført av eldre mennesker.
Sentrene ble ikke lagt ned, men de eldre måtte bære mer av byrdene selv i form av høyere egenandeler.


Kilde:

Bæringen 2012

 

 

  

Se også detaljkart
Kolsås seniorsenter 2020. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Kolsås seniorsenter