Tilbake til startsiden


Gata (Kjerringløkka) lå i området der Økrigata 34, 36 og 38 ligger i dag.
(Opprinnelig gårdsnr. 77 og bruksnr. 2 og 15)

Gata var en husmannsplass under
Økern.
Plassen ble ryddet i yngre jernalder (550 evt.−1050 evt.).
Plassen ble utskilt i 1849 som eget bruk, da under navnet Løkka, også kalt Kjerringløkka.

I 1865 var Paul Jonsen selveier. De hadde da 1 ku. De sådde 1/4 tønne bygg, 1/4 tønne havre, og de satte 2 tønner poteter.

Gunvor Haaheim var eier i 1939. Familien bodde på Gata før og etter
andre verdenskrig (1940−1945) og drev hagebruk, hønseri og snekkerverksted.

Det meste av jorda ble senere utparsellert til boligeiendommer.

Bærumskart er Gata og Kjerringløkka avmerket som to steder: Gata ved Økrigata 38 og Kjerringløkka ved Økrigata 34. I Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek blir disse omtalt som samme sted.


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

 

  

Se også detaljkart
I dette området lå plassen Gata. Sett fra nordvest. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning

Gata (Kjerringløkka)