Belset skole ble i 2018 slått sammen med Rykkinn skole avdeling Gommerud til Eineåsen skole.

Skolen er Bærums yngste ungdomsskole og består i dag (2020) av avdeling Belset i Belsetveien 26 og avdeling Gommerud i Stian Kristensens vei 114.

Skolen hadde 373 elever i skoleåret 2019/2020. Disse kom fra barneskolene Gullhaug, Bryn og Rykkinn.

Ferdigstillelse av ny 6-parallell ungdomsskole i Stian Kristensens vei 114 er planlagt til skolestart 2024. Begge avdelingene av Eineåsen skole som er omtalt ovenfor skal samles i den nye skolen.


Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 71.

Kilde:

Eineåsen skole

Bærum kommune

 

 

 

  

Eineåsen skole avdeling Gommerud. Sett fra syd. Dette var tidligere Gommerud skole. Her skal bygninger rives og den nye, samlete Eineåsen skole, bygges.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Eineåsen skole avdeling Belset. Dette var tidligere Belset skole.
Kilde:
Bærum kommune

Eineåsen skole

Tilbake til startsiden
Slik skal den nye Eineåsen skole se ut når den åpner i 2024.
Kilde: Bærum kommune 2020