Tilbake til startsiden

Adressen er Leirdueveien 73. (Gårdsnr. 93, Bruksnr. 189)

Rykkinnhallen er et flerbruksanlegg for innendørsidretter og riksanlegg for basketball.

Den opprinnelige Rykkinnhallen var en provisorisk plastkonstruksjon som ble satt opp i 1970 for å lagre byggematerialer og oppbevare anleggsmaskiner i forbindelse med utbyggingen av Rykkinnfeltet. Plasthallen hadde et areal på 1000 kvadratmeter og ble innviet høsten 1973. Den huset de første årene blant annet håndball- og fotballskole. Etter hvert ble det gjort en del hærverk på hallen. Plastduken ble skåret opp, og hallen fikk tilnavnet Fillefransen. Da tok Bærum Verk Idrettsforening (BVIF) initiativ til å bygge en stålhall som senere gikk under navnet Dugnadshallen.

Dugnadshallen gjennomgikk flere utbedringer, men da BVIFs basket herrer begynte å hevde seg helt i norgestoppen, holdt den ikke lenger ønsket standard. Arbeidet med å skaffe en fullverdig idrettshall skjøt fart, og politikerne ble interessert. I desember 1989 fattet kommunestyret vedtak om at ny hall skulle bygges for tippemidler, kommunalt tilskudd og millionbeløp fra BVIF.
29. august 1993 hadde Berger og Rykkinn fått sin nye "storstue".

Rykkinnhallen består (2020) av to haller, A-hallen og B-hallen. Anlegget er godkjent for internasjonale basket- og håndballkamper.

Bygget har også blitt brukt til blant annet karate og til gymaktiviteter for Rykkinn skole.

Basketlaget Bærums Verk Jets hadde Rykkinnhallen som hjemmebane før de gikk konkurs.

I 1994 ble Rykkinnhallen brukt til å arrangere The Gathering som er et stort datatreff.

Hallen inneholder også kafeteria og møtelokaler, og den er tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Rykkinnhallen eies av Bærum kommune, mens Bærum Verk Hauger Idrettsforening (BVHIF) er ansvarlig for driften.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Rykkinnhallene

 

 

 

  

Se også detaljkart
Rykkinnhallen 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Rykkinnhallen