Tilbake til startsiden

Brynsbakken var et småbruk som ble fradelt Nordre Belset en gang før 1885.

Arkitekt Fritz Holland bodde her. Han var initiativtaker til Bærumsmuseet mens han bodde på Brynsbakken. Bærumsmuseet ble stiftet 1927 og nedlagt 1933. Det lå en periode i låven på Brynsbakken. Fritz Holland flyttet tilbake til Oslo i 1934 etter at museet ble nedlagt. Fritz Holland ønsket å lage et stort Bærumsmuseum ved Langleiken, det som lå i låven var svært lite. Dette ble aldri noe av.
Se mer om Fritz Holland nedenfor.

I 1939 var Ole Stave eier av Brynsbakken. Han drev noen år sportskafé på eiendommen.

Ole Stave solgte eiendommen til Bærum kommune.

Bruket er utparsellert til boligeiendommer, kirkegård og veikryss. Boligeiendommene var på
5 dekar (mål).

Mer om Fritz Holland og samlingen hans
Bærum Museumslag overtok Fritz Hollands samling på vel 1400 gjenstander i 1933. Da Museumslaget ble oppløst i 1934, ble samlingen overlatt til Folkemuseet. Bærum kommune ville ikke kjøpe samlingen. Senere har tanken om å bygge opp et "Bærums Maihaugen" dukket opp mange ganger, men ikke blitt realisert.

Fritz Holland (1874−1959) var en kjent arkitekt, museumsmann og en dyktig tegner og fotograf. Han tok en rekke verdifulle fotografier og skrev mange kulturhistoriske artikler. Han er mest kjent for etableringen av Oslo Bymuseum (1905), som nå heter Oslo Museum. Der ble han motarbeidet av Folkemuseet ved dets leder Hans Hall. Hall så Bymuseet som en konkurrent til Folkemuseet. Holland gikk lei, og trakk seg som leder for Bymuseet i 1911.

På Bymuseet er det en stor mengde fotografier tatt av Fritz Holland.

Holland sørget for at Frogner gård i Oslo ble bevart.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Lokalhistoriewiki (Om Brynsbakken)

Lokalhistoriewiki (Om Fritz Holland)

Bærum bibliotek

Hope, Svein Ola. (2015). Vårt Rykkinn. Berger og Rykkinn Vel

Wikipedia

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Kolstad, Harald. (2014). Fritz Holland. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 54

Bård Mostveit. Lokalhistoriker.
Belsetveien 119. Mobil: 936 97 762
E-post: bmostvei@online.no

 

 

  

Brynsbakken1927. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Ovenfor: Brynsbakken lå rett ved Bryn kirke. Det var en periode sportskafé på stedet. Det sto en kiosk nede ved veien. Sett fra sydøst. Bildet er tatt i 1930. Kilde: Bærum bibliotek

Til høyre: Slik så kiosken ut i 1927.
Fritz Holland står ved kiosken. Se teksten nedenfor.
Kilde: Bærum bibliotek

Brynsbakken

Over: Bildet viser arkitekt Fritz Holland som bodde på Brynsbakken. Se teksten nedenfor. Bildet er tatt i 1930. Kilde: Bærum bibliotek

Til høyre: Fritz Holland fotografert omkring 1950.
Kilde: Oslobilder

Kalesjevogn på Brynsbakken 1926.
Kilde: Bærum bibliotek
Låven på Brynsbakken 1927. Denne var en kort periode ombygget til et lite museum. Låven ser vi også til høyre på øverste bilde. Kilde: Bærum bibliotek

 

 

 

Tilbake til startsiden