Tilbake til startsiden


Adressen var Gamle Lommedalsvei 81. (Gårdsnr. 93, Bruksnr. 53)

Tronstad startet i 1932 en butikk rett sydøst for det som nå er rundkjøringen ved Bryn kirke.
Samvirkelaget kjøpte i 1946 butikken til Tronstad.

Dette samvirkelaget var ett av de syv samvirkelagene under Vestre Bærum Samvirkelag (VBS). Bryn samvirkelag var avdeling 2.  Hovedkontoret, avdeling 1, var Skui Samvirkelag, som nå er nedlagt. 

Mer om samvirkelagene og Coop: Se egen omtale

Etter at Bryn samvirkelag ble nedlagt på 1980-tallet, holdt en glassmester, C. A. Hansens eftf.,
til i første etasje i flere år. C. A. Hansens eftf. lå tidligere på Kjørbo-området, rett over elven for Brambanigården. Der ble bedriften bare kalt "Glassgutta på haugen". Opprinnelig lå denne bedriften i Bruveien på Løkketangen fra 1902 til 1977. Se egen omtale av glassmesterbedriften.

I andre etg. på det tidligere samvirkelaget var det en kommunal leilighet som senere ble Bærums første natthjem.

Bygningen i Gamle Lommedalsvei 81 ble revet omkring 2010. Det ble senere satt opp en liten rød teglsteinsbygning som er tilknyttet vannforsyningen. Her finnes blant annet pumpestasjon.Kilder:

Kolstad, Harald. (2001). Landhandleriene langs Ringeriksveien. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 41

Bård Mostveit. Lokalhistoriker
Belsetveien 119. Mobil: 936 97 762
E-post: bmostvei@online.no

Inge Haugen

 

Se også detaljkart
Vi ser Bryn Samvirkelag helt til høyre. Bildet er tatt i 1952. Sett fra sydøst.
Kilde: Bærum bibliotek

Glassmesterforretning, tidligere Bryn Samvirkelag og Tronstads butikk

Belset
Bryn samvirkelag
Bryn
Bryn kirke
Til høyre i bildet, der teglsteinsbygningen ligger, lå glassmesterforretningen, tidligere Bryn Samvirkelag. Sett fra vest. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Brynsbakken
Bolig for fjøsrøkteren på Bryn
Tidligere bilde av området ovenfor. I bygningen midt på bildet holdt samvirkelaget til før en glassmester overtok. Sett fra nordvest. Bildet er skaffet til veie av Inge Haugen.