Tilbake til startsiden

Belsetmoen lå der Bryn skolevei 17 ligger i dag. (Gårdsnr. 93, Bruksnr. 19)

Dette småbruket ble utskilt fra Belset en gang før 1885.

Her lå Belset smie som opprinnelig skodde hester og reparerte hesteredskap. Senere ble smia utvidet til et mekanisk verksted, H. G. Kristiansen & Co (jernvarefabrikk). Der drev de blant annet med sveising, smiing og stansing.

Belsetmoen lå ved veien der de kjørte malm til Bærums Verk. På strekningen fra Løkenbrua til Langvari ble veien kalt Smedgata.

Få år etter at Bryn skole ble bygget i 1958, ble verkstedet revet.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

  

Se også detaljkart
Belsetmoen lå i dette området. Her gikk også Smedgata som fortsatte mot
Bærums Verk
. Sett fra
syd. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Belsetmoen