Presterud Veksthusgartneri

Se også detaljkart

Presterud Veksthusgartneri, også kalt Gartneriet Hvidtfeldt, lå ca. 100 meter nedenfor krysset
Gamle Ringeriksvei - Volten. Gartneriet ble i 1939 oppført med 20 dekar (mål) dyrket jord, 12 av dem med blomster, resten med poteter, brakk og "annet".

Gartneriet ble nedlagt omkring 1970 og utparsellert til boligtomter.
En beboer i en av de nye boligene forteller at noen brukte stein fra gartneriet til grunnmurene.


Kilder

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki

 

Bildet er tatt mot sydvest, nedover veien Volten i 2018. Gartneriet lå til høyre for veien. Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden

 

 

Presterud Veksthusgartneri 1956. Øverst i høyre hjørne ser vi Presterud med Gamle Ringeriksvei foran. Volten er den smale veien som går nedover midt i bildet.
Kilde: kart.1881.no