Tilbake til startsiden

Oslo International School (OIS), tidligere Den amerikanske skolen

Se også detaljkart

Adressen er Gamle Ringeriksvei 53. (Gårdsnr. 19, Bruksnr. 630)

Den engelske (britiske) skolen og Den amerikanske skolen (se nedenfor), som lå i dette området tidligere, ble overtatt av Oslo International School i 1994. Den Amerikanske skolen ble nedlagt da NATO skulle stenge i 1994, og Oslo International School kjøpte denne bygningen i 1994. Skolen leide også lokalene til Den engelske (britiske) skolen. De minste barna (ned til 3 år) holdt til på Den engelske (britiske) skolen. De større barna holdt til på Den amerikanske skolen. Senere kom det en barnehage der Den engelske (britiske) skolen lå, og all virksomhet ligger nå (2023) i Gamle Ringeriksvei 53. Den opprinnelige bygningen til Den amerikanske skolen er en del påbygget etter å 2000.

Oslo International School flyttet inn på Bekkestua åpnet i 1995.
Tidligere var skolen i Skovveien i Oslo og hadde en avdeling på Ballerud i Bærum.

Oslo International School er en uavhengig grunnskole og videregående skole med International Baccalaureate, IB. (Se nedenfor.) Skolen ble grunnlagt i 1963. Den drives som en stiftelse. (Stiftelser er selveiende institusjoner. Det vil si at de ikke har eiere. Dette skiller stiftelser fra selskaper, hvor selskapsdeltakerne eier en andel av selskapets formue, har rett til en andel av selskapets overskudd og styrer selskapet i kraft av sine eierposisjoner.)

Skolen har også egen barnehage.

Oslo International School tilbyr en utfordrende internasjonal utdanning på engelsk til barn av alle nasjonaliteter som oppholder seg i Osloområdet i en bestemt periode, eller som er interessert i en internasjonal utdannelse.

Skolen er godkjent etter opplæringsloven og er ikke en privatskole etter Privatskoleloven.

Skolen hadde ca. 600 elever og 80 ansatte i 2014.


Mer om International Baccalaureatae (IB)
International baccalaureate er en internasjonal eksamen som gir grunnlag for opptak ved universiteter og høyskoler i de fleste land. Eksamen kan tas ved skoler over hele verden og administreres gjennom International Baccalaureate Office i Genève.

Elevene går først vanlig Vg1 (2. klasse på Videregående skole) studiespesialisering. Så søker de seg videre på IB-linjen på Vg2 og Vg3.

På IB-linjen foregår all undervisning på engelsk, bortsett fra i faget norsk og andre språkfag.
IB-linjen regnes som et krevende studium med høyt faglig nivå, og forutsetter at elevene har gode forkunnskaper i engelsk og god motivasjon for skolearbeidet.
Fagsammensetningen og oppbygningen av IB er også annerledes enn på vanlig studiespesialisering.
Lærerne setter ikke karakterer. På slutten av Vg3 tar elevene eksamen i alle fag.


Den amerikanske skolen
Tidligere lå Den amerikanske skolen på stedet. Den ble etablert i 1948.
Skolen ble drevet av det amerikanske forsvarsdepartementet og var beregnet på barn med foreldre ansatt i det militære og i utenrikstjenesten. Andre barn kunne også komme inn når det var plass. I 1977 gikk det 279 elever fra 13 land på skolen. To av disse elevene var norske. Stort sett ble det undervist etter amerikanske pensumlister.

Elevene lærte også norsk, og skolen la stor vekt på at elevene skulle bli kjent med norske barn. Blant annet reiste elevene sammen med norske elever på leirskole.

Det fantes mange tilsvarende skoler i NATO-land i Europa. Norge hadde også amerikanske skoler i Stavanger og Bergen.


Kilder:

Wikipedia (Om OIS)

Wikipedia (Om stiftelser)

oslointernationalschool.no

Budstikka 3. juni 1977

Budstikka 27. januar 1995

Budstikka 11. januar 1999

Store norske leksikon

ung.no

 


 

Den amerikanske skolen 1968. Sett fra sydvest. Vi ser Gamle Ringeriksvei og Presterud foran skolen. Kilde: Bærum bibliotek
Oslo International School 2018. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning