Tilbake til startsiden

Bergheim Skytterlag

Bergheim Skytterlag ble stiftet omkring 1890. Medlemmene hadde tidligere vært med i Bærum Skytterlag, men etter en del intern uenighet, meldte mange seg ut av dette laget.
Bærum Skytterlag ble stiftet i 1861 som resultat av at "Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug" ble etablert samme år. Bærum Skytterlag hadde flere skytebaner i Bærum på slutten av 1800 tallet.

Bergheim Skytterlag hadde skytebane med standplass ved Bækkestuen, der Rudgården nå ligger. Skytterne skjøt nordøstover der T-banen går i dag. Skytebanen var en 1000-meters bane, noe som ikke var vanlig.
Senere ble banen flyttet nærmere Tjernsrudtjernet.
Laget hadde ikke noe skytterhus.

Skytterlaget ble oppløst i 1897.


Kilder:

Bærum skytterlags historie

Mathisen, Bjørn Magne. (2020). Historien om Stabekk - og stabekkingene.
Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

 

Bergheim Skytterlag omkring 1892.
Kilde: Bærumssamlingen. Bærum bibliotek