Tilbake til startsiden

Villa Bekk og Bekkestuene, tidligere Bakken

Adressen er Bærumsveien 212. (Gårdsnr. 19, Bruksnr. 15)

Fra 1878/1879 lå husmannsplassen Bakken, som også var skysstasjon, på området. Bakken lå under Nadderud. Plassen ble fradelt Nadderud omkring år 1900.

Signe Hansen Bakken, som bodde på Bakken, ble i 1920 gift med Christen B. Stendahl fra Ådalen i Buskerud. De ble boende på Bakken. Christen var blant annet stifteren av Stendahls trio, senere Stendahls kvartett, som var svært populær, og som spilte til dans mange steder i Bærum.

Signe og Christen fikk sønnen Roar. Han startet Stendahl Sport AS i Bygningsarbeidernes hus og var en av stifterne av Bekkestua Handelsstands Forening, senere Bekkestua Sentrumsforening. Han var også aktiv i foreningslivet og var en dyktig musiker og idrettsmann. Sportsforretningen solgte Roar Stendahl til Anton Sport AS i 1983.

Christen Stendahls yngre bror, Ivar Stendahl, bodde i Stendahlhuset. Han var en kjent idrettsmann som satte bakkerekord i Skuibakken i 1928 med et hopp på 67,5 meter. Han var også en aktiv korpsmusiker.

I 1997 ble eiendommen solgt og totalt ombygget. Se tekst under bildene ovenfor.

Bekkestuene (Brasseriet) åpnet i 1999 med plass til 200 gjester i forskjellige spiseavdelinger. Driftsselskapet Pizzanini sto bak.
Restauranthuset ble renovert i 2010 og selskapslokalene oppgradert i 2016.

I 2019 overtok Ida Muri Skjønnhaug og Tommy Skjønnhaug lokalene og etablerte spisestedet Villa Bekk. Eier er Gronbu AS og Bedre Rengjøring AS. De har satset på et italienskinspirert kjøkken. Husene er malt hvite og inventaret er skiftet.

Det har vært lagt frem planer om å rive alle husene på stedet og bygge boliger. Foreløpig (2020) er ikke dette vedtatt.


Se også Skjenkerett og alkoholsalg i Bærum


Kilder:

Budstikka 10. oktober 2018

Mathisen, Bjørn Magne. (2019). Historien om Bekkestua - og Bekkestuingene

Bekkestuenes nettsted som nå er lagt ned

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Sefrakregisteret

Dette huset, som ble kalt Stendahlhuset, ser man til høyre når man står foran Villa Bekk. Huset er bygget på grunnmuren av det opprinnelige Stendahlhuset, som ble bygget på 1890-tallet. Som vi ser står det 1898 på grunnmuren. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Maleri av Stendahlhuset. Sett fra Syd. Kilde: Bærum bibliotek
Bildet er tatt i 2018 da stedet het Bekkestuene (Brasseriet). Til venstre ser vi et hus som er en utvidelse og total ombygging av et hus som sto her tidligere. Bygningen i midten er delvis et ombygget uthus og delvis en nybygget del. Husene er opprinnelig fra første del av 1900-tallet. Til høyre ligger Stendahlhuset. Se nedenfor. Kilde: Google Maps
Stendahls eiendom, sett fra øst. Til høyre ser vi litt av Bygningsarbeidernes hus. Til venstre for dette ser vi det mørke huset der Roar Stendahl bodde, og til venstre for dette igjen ser vi det som kalles Stendalhuset, der Christen og Ivar Stendahl bodde. Disse husene finner vi igjen, i ombygget/nybygget form, som deler av restauranten Villa Bekk. Bildet er tatt i 1972. Kilde: Bærum bibliotek
Villa Bekk. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning