OM NETTSTEDET

Kontakt og tilbakemelding
Nettstedet er laget av Knut Erik Skarning.

Jeg flyttet fra Oslo til Bærums Verk i 1985, og jeg har alltid vært interessert i lokalhistorie.
Jeg har tidligere vært realfagslærer på videregående skole og er nå pensjonist.

Alle tilbakemeldinger om alt fra faktafeil, skrivefeil og kommentarer til layout og brukervennlighet mottas med stor takk.

Noen har sikkert flere opplysninger som bør være med på et slikt nettsted.

Jeg kan kontaktes på: 

e-post: knut.erik.skarning@online.no

Tlf: 959 10 307

Postadresse: 
Knut Erik Skarning
Linderudgrenda 10
1353 Bærums Verk

Takk
Jeg retter en spesiell takk til Kjell Hernes som har lest korrektur på hele nettstedet og kommet med mange forslag til forbedringer av form og innhold. Dette har vært til uvurderlig nytte.

Generelt om nettstedet 
Nettstedet er ment å være en hjelp til dem som ønsker å bli bedre kjent med lokalhistorien til de ulike områdene i Bærum. Hvor gammel er egentlig Nadderud gård? Hvilket gammelt hus ligger rett bak boligen min? Hvor gikk egentlig Pilegrimsleden? Hvor var det flyslipp under siste krig? Hva er historien bak Stabekk kino?
Nettstedet er ikke ment å gi en dyptgående faghistorisk presentasjon av stedene. Det kan man få ved hjelp av referansene og lenkene til aktuelle kilder som står under beskrivelsen av hvert sted.

Når man åpner nettstedet, kommer man til et oversiktskart over områder, som stort sett er skolekretsene i Bærum. Her kan man velge et område man vil se nærmere på ved å klikke på navnet, for eksempel Haslum. Hvert områdekart (startside) man da kommer til inneholder mange navn med markører til å klikke på for å se bilder og tekst.

På oversiktskartet man først møter, "Lokalhistorie i Bærum", kan man også klikke på Aktuelle lenker, og finne lenker til digitaliserte bøker og nettsteder med mer utfyllende beskrivelser av relevant historisk stoff knyttet til Bærum. Jeg anbefaler sterkt å benytte disse. Mange gir fine oversikter over hele den historiske utviklingen i kommunen, og alt blir sett i sammenheng. Kartene jeg har laget inneholder først og fremst beskrivelser av enkeltsteder uten at sammenhenger og store linjer kommer så godt frem.
Jeg anbefaler spesielt å gå inn på Rik på historie, en bok utgitt av Bærum kommune. Her kan man finne kortfattede og oversiktlige artikler om alt fra utviklingen fra steinalder og frem til i dag, om landbruk, om næring og industri, om arkitektur, om kirker og om krigsminner.


Hvordan bruke nettstedet
Når man klikker på et område på oversiktskartet man først møter, kommer man til et områdekart (startside). Her kan man klikke på en markør og kommer til en side med bilder og tekst. Øverst på siden man kommer til kan man velge "Se også Detaljkart". Det anbefales sterkt.
På siden finner man videre historisk stoff om de enkelte gårdene, arkeologiske funnene, gammel næringsvirksomhet, gamle veier og krigsminner.

På hvert områdekart (startside) finner man også lenker til mer generelt stoff om området, til kart med historiske navn (her kan man finne en del gamle navn som det ikke er laget markører for) og til oversiktsbilder.

Nettstedet kan studeres hjemme på en datamaskin, eller man kan ta en fot- eller sykkeltur for å se og utforske et område. Da kan man åpne kartene på et nettbrett eller på en mobiltelefon når man kommer til et sted man ønsker å vite mer om.

For lettere å se og klikke på de enkelte markørene, bør kartene forstørres. 
Hvis man bruker mobiltelefon, er det lettest å lese teksten i breddeformat.
Legg gjerne nettsiden inn som ikon på startsiden ved å gå inn på menyen i nettleseren og velge "Legg til på startsiden" (eller lignende).

Lykke til med utforskingen av en spennende kommune.

Knut Erik Skarning